Vigorbet İçinde yaşanılmakta olunan dönem içerisinde hemen hemen herkesin mevcut aylık gelirinin zaruri ihtiyaç